Exclusive Proxy

Dedykowane adresy IP są przypisywane tylko do jednego użytkownika. Limity transferu danych są dużo większe niż w pakietach Shared czy International. Wszystkie adresy IP z pakietów Exclusive są zlokalizowane w USA. Lista lokalizacji proxy.